HUYỆN ĐOÀN THỐNG NHẤT VỀ NGUỒN

 Sau giai đoạn chuẩn bị cho chương trình VÊ NGUỒN 2021 ,Ngày 25-26/12, Lữ Hành Việt Úc đã có mặt tại Huyện Đoàn Thống Nhất để chuẩn bị cho hành trình. Xe và Hướng dẫn viên đã có mặt lúc 6h00.

Và Các thành viên Huyện Đoàn Thống Nhất cũng đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng cho hành trình về nguồn của đoàn.

Bắt đầu hành trình thôi nào! Với tinh thần Tuổi Trẻ Thống Nhất không ngại khó, chẳng ngại khổ, làm hết sức, chơi hết mình. Điểm đến  của chương trình về nguồn năm nay là Khu Căn Cứ Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi lưu giữ những dấn ấn của quân và dân Đất Đỏ.

Và dưới đây là 1 số hình ảnh trong chuyến hành trình về nguồn của Huyện Đoàn.